Re: jpilot.0.99.2

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-10-07 18:15:54

Johan Hilding writes:
> Svaret:
> 
> Hi,
> 
> Its there on purpose.  My code only uses the first letter and many 
> people in the US use R for Thursday and T for Tuesday.  I know it 
> doesn't make much sense.  Just put whatever letter in there for Swedish. 
>   I thought I had changed this part of the code, but I guess not.

Hmm, kan det verkligen stämma?  Jag skall kolla med lite bekanta där
om de sett det någon gång.

Hur som helst bör du väl ha "T" som första både för tisdag och torsdag
på svenska.  Ingen torde förstå något annat, och man brukar ju av
angränsande kunna räkna ut vilken som avses.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.