Re: rhn-applet

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-10-04 02:00:17

tor 2002-10-03 klockan 17.47 skrev Mattias Dahlberg:
> > > > Use of this applet by itself does not imply any agreement with
> > > > Red Hat Network.
> > > >
> > > > Användning av detta panelprogram i sig självt innebär inte något
> > > > avtal med Red Hat Network.
> > >
> > > Mitt förslag: "Att enbart använda detta panelprogram innebär inte
> > > något avtal med Red Hat Network."
> >
> > Det blir inte riktigt samma lydelse som i originalet tycker jag. Jag
> > tror jag avstår från att ändra, sådana här texter är det ju viktigt att
> > inte ändra betydelsen av.
> 
> Ja, det är sant. Problemet är att om jag läser den nuvarande svenska
> översättningen blir jag inte riktigt säker på vad som menas. Vi får nog reda
> ut betydelsen först. :)
> 
> Min teori är att budskapet är: "Du ingår inte något avtal med Red Hat
> Network bara genom att använda detta program.", eller med andra ord "Du kan
> använda detta program utan att ingå några avtal med Red Hat Network".
> 
> Det är frasen: "Användning av detta panelprogram i sig självt innebär...",
> som jag tycker låter märklig. För som sagt, det är viktigt att just denna
> mening uppfattas rätt.

Vad det betyder är att enbart användning av programmet, underförstått då
exempelvis start av programmet utan användning och konfiguration av
RHN-tjänsten, inte innebär att ett avtal automatiskt ingås.

Jag tycker det är nyansskillnad mellan "bara använda detta program" och
"användning av detta program i sig självt". Det första beror på vad
normal användning av programmet är, och i fallet med detta program
innefattar det nog användning tillsammans med en RHN-prenumeration,
medan det andra mer specifikt gör klart att användning av själva
programmmet för sig självt inte innefattas. Nyansskillnader, men gör man
olika tolkning kan sådana vara viktiga. Därför tror jag inte att jag
ändrar.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.