Re: SV: SV: chbg?

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-26 14:51:15

mån 2002-08-26 klockan 14.42 skrev Dennis Bjorklund:
> Jag hoppar in utan att ha läst alla tidigare brev!
> 
> >  > Blank Screen Only
> > 
> > Bara töm skärmen
> 
> Bara släck skärmen.
> 
> alt.
> 
> Bara släcka ner skärmen.
> 
> Det är ju en skärmsläckare och inte en skärmtömmare. Jag gillar helt 
> enkelt inte töm.

Däremot så kan det missförstås -- "blank screen" innebär ju inte att
skärmen släcks (=stängs av), utan ofta bara att en helt svart bild
visas.

Dessutom skulle detta behöva fixas i originalet i så fall, och inte bara
i dokumentationen, så det vore bra om du tittade på översättningen av
användargränssnittet (länk bifogades tidigare).


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.