GProcView

Författare: Ribaeus, Johan (johan.ribaeus_at_bowneglobal.se)
Datum: 2002-08-26 14:41:01

Om det även fanns en .po-fil 
för GProcView under: 
http://www.menthos.com/po/gnome/

skulle jag bli mycket glad!

____________________________________________

Johan Ribaeus, Project Manager
Bowne Global Solutions Sweden AB

Office	Första långgatan 30
	      413 27 GÖTEBORG, Sweden
Phone 	+46 31 775 6080
Direct	+46 31 775 6109
Fax	      +46 31 775 6081

johan.ribaeus@bownegobal.se
www.bowneglobal.se

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.