footprint icon

Författare: Ribaeus, Johan (johan.ribaeus_at_bowneglobal.se)
Datum: 2002-08-26 09:13:39

Hur översätter ni normalt
"footprint icon"?

____________________________________________

Johan Ribaeus, Project Manager
Bowne Global Solutions Sweden AB

Office	Första långgatan 30
	      413 27 GÖTEBORG, Sweden
Phone 	+46 31 775 6080
Direct	+46 31 775 6109
Fax	      +46 31 775 6081

johan.ribaeus@bownegobal.se
www.bowneglobal.se

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.