Re: man-db-2.3.90

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-08 23:14:45

Christian Rose writes:
> Nähörrudunu! Jag anmälde visst. Gjorde det i början av juni, och du
> svarade också. Se de bifogade breven.

Säger du det.  Jaha.  Minnet är bra men kort heter det ju.

Jag hade uppenbarligen glömt att uppdatera vår hemsida då.  Det gör
jag nu.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.