Re: binutils-2.12-pre020121

Författare: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Datum: 2002-08-06 01:35:04

Tomas Gradin skrev:
> > > > > #: readelf.c:9465
> > > > > #, c-format
> > > > > msgid "%s: Failed to read file header\n"
> > > > > msgstr "%s: Misslyckades läsa filhuvud\n"
> > > > > 
> > > > > Jag brukar vilja ha det till att "misslyckades med att läsa..."
> > > > 
> > > > Jag tycker ofta det blir för babbligt.
> > > 
> > > Jag tycker som Göran. Man misslyckas oftast MED något. Dessutom är
> > > svenska grundformen "att läsa", precis som den är "to read" på engelska.
> > > Du kan inte bara stryka "att".
> > 
> > Nej, det är helt onödigt att stoppa in "med att" där, och
> > svenskan har tidigare inte används på det sättet, vad jag
> > kan se (konkordanssökning i SAOB).
> 
> Jag säger precis som jag sa för en månad sedan:

Jag har inte hunnit läsa mycket på listan på länge, så jag
har missat detta. Jag har fortfarande inte läst det nu när
jag kommenterar. Jag ber om ursäkt för min lathet, men jag
har inte så mycket tid just i kväll. Jag ska söka bland
mejlen och läsa senare.

> Det heter "att misslyckas med något", inte "att misslyckas något". Det är två 
> olika verb:
> 
> att misslyckas (intransitivt)
> att misslyckas med (transitivt)
> 
> Man kan misslyckas, och man kan misslyckas med något, men man kan inte
> misslyckas något!

Jag är med på skillnaden, och jag tror det var den jag for
efter med exemplet 'lyckades mig att läsa mejl' (nedan).
Man kan numer 'lyckas (transitivt)', t.ex. 'jag lyckades
hålla balansen' eller 'jag lyckades läsa filhuvudet'. Om den
reformen lyckades för 'lyckas' tycker jag att även 'misslyckas'
ska få samma frihet.

> Något kan även misslyckas i något, men det är en annan historia: formuleringen
> misslyckades i översättningen :-)
> 
> > Det är faktiskt lite intressant med just orden 'lyckades'
> > och 'misslyckades'. Att något lyckades betyder att det fick
> > ett lyckligt tillstånd,
> 
> Du tänker på lycklig/misslycklig, 
> 
> > och egentligen skulle man inte kunna
> > använda det som i t.ex. "jag lyckades mejla". Det kunde
> > man inte heller (för jättelänge sedan), utan man skrev
> > (eller skulle ha skrivit, om man haft mejl) "det lyckades
> > mig att mejla".
> 
> Eller varför inte "att maila lyckades mig". Vet du varför? Jo, för misslyckas
> är ursprungligen passivt, och det går ju givetvis inte att ha ackusativobjekt
> i en passiv sats. "Det lyckades mig" = subjekt-predikat-dativobjekt.
> 
> Så ska vi vara helt korrekta får det alltså bli så här:
> 
> "läsningen av filhuvudet misslyckades"
> 
> Presens particip var det här ja, förlåt Peter :)
> 
> Här glider "misslyckades" mot deponens snarare än passivum (jämför "jag slåss"
> med "jag slås"). Och jo, det ska naturligtvis vara bestämd form av
> "filhuvudet".

Bestämd form går jag med på.

> Alternativen är:
> 
> "misslyckades med att läsa filhuvudet"
> "misslyckades med läsningen av filhuvudet"
> 
> Jag tycker den näst sista är bäst.

Jag tycker att om programmet inte "lyckades läsa filhuvudet"
så "misslyckades (programmet) läsa filhuvudet".


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.