Re: binutils-2.12-pre020121

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-05 22:26:17

Tomas Gradin writes:
> > > > > #: readelf.c:9465
> > > > > #, c-format
> > > > > msgid "%s: Failed to read file header\n"
> > > > > msgstr "%s: Misslyckades läsa filhuvud\n"
> > > > > 
> > > > > Jag brukar vilja ha det till att "misslyckades med att läsa..."
> > > > 
> > > > Jag tycker ofta det blir för babbligt.
> > > 
> > > Jag tycker som Göran. Man misslyckas oftast MED något. Dessutom är
> > > svenska grundformen "att läsa", precis som den är "to read" på engelska.
> > > Du kan inte bara stryka "att".
> > 
> > Nej, det är helt onödigt att stoppa in "med att" där, och
> > svenskan har tidigare inte används på det sättet, vad jag
> > kan se (konkordanssökning i SAOB).
> 
> Jag säger precis som jag sa för en månad sedan:
> 
> Det heter "att misslyckas med något", inte "att misslyckas något".

Och jag säger som JAG sade då, det heter (enligt NE:s ordbok)
"misslyckas med något" ELLER "misslyckas att INF". Här tycker jag det
senare passar utmärkt:

  msgstr "%s: Misslyckades att läsa filhuvud\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.