Re: eog (Suns ändringar)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-02 13:38:24

fre 2002-08-02 klockan 12.09 skrev Tomas Gradin:
> >   #: libeog/image-view.c:1853
> >   # SUN CHANGED MESSAGE
> >   msgid "interpolation type"
> >   G msgstr "typ av interpolation"
> >   N msgstr "typ av interpolering"
> 
> Här är Suns alternativ bättre. Ändelserna "-ering" och "-ation" är visserligen
> synonyma, men "-ering" är riktig svenska medan "-ation" är ganska ny import
> från bl.a. franska och engelska.
> 
> De flesta säger t.ex. "kassering" snarare än "kassation".

Ja, som du kanske har läst har jag redan ändrat dessa.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.