Ny version av gettext inskickad.

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2002-07-31 20:16:17

Hej.

För information, jag fick en synpunkt på gettext, sök var felstavad,
så jag skickade in en ny version. Här är skillnaden:

 # Swedish messages for gettext
 # Copyright © 1996, 1997, 1998, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Jan Djärv <jan.h.d@swipnet.se>, 1998, 2001, 2002.
 # Revision: 1.52
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gettext 0.11.4\n"
 "POT-Creation-Date: 2002-07-23 15:23+0200\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-07-27 16:01+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-07-31 20:12+0200\n"
 "Last-Translator: Jan Djärv <jan.h.d@swipnet.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 
 #: src/msgfmt.c:548
 #, no-wrap
 msgid ""
 "Input file location:\n"
 " filename.po ...       input files\n"
 " -D, --directory=DIRECTORY  add DIRECTORY to list for input files search\n"
 "If input file is -, standard input is read.\n"
 msgstr ""
 "Plats för infil:\n"
 " filenamn.po ...       infiler\n"
G " -D, --directory=KATALOG   säk infiler även i KATALOG\n"
N " -D, --directory=KATALOG   sök infiler även i KATALOG\n"
 "Om infil är - läses standard in.\n"

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.