Re: synpunkt specspo

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-30 22:03:41

tis 2002-07-30 klockan 20.38 skrev Göran Uddeborg:
> Daniel Resare writes:
> > S,be fick vi svart p,be vitt om att evolution inte hanterar teckenkodingen
> > iso-2022-jp speciellt bra. Varf,bvr anv,bdnder du den?
> 
> Ja du, om jag det visste!  Sedan jag uppgraderade till Emacs 21.2 har
> jag, posthanteraren vm i Emacs, och Emacs sj,Adlvt inte riktigt kommit
> ,Avverens med lite diverse strul.  Men s,Ae h,Adr illa tror jag inte det
> blivit innan.

Gör det enda vettiga, använd Evolution :)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.