Re: eog (Suns ändringar)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-27 17:04:22

tor 2002-07-25 klockan 12.52 skrev Christian Rose:
>  #: collection/GNOME_EOG_Collection.server.in.h:1
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "EOG Image Collection"
> G msgstr "EOG-bildsamling"
> N msgstr "EOG-bilduppsättning"

Den här ändringen är jag mycket osäker på. Tycker inte det blir bättre
och ändrar inte.


>  #: collection/GNOME_EOG_Collection.server.in.h:2
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "EOG Image Collection Viewer"
> G msgstr "EOG-bildsamlingsvisare"
> N msgstr "EOG-bilduppsättningsvisare"

Dito.


>  #: collection/GNOME_EOG_Collection.server.in.h:3
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "EOG Image collection view factory"
> G msgstr "EOG-bildsamlingsvisarfabrik"
> N msgstr "EOG-bilduppsättningsvisarfabrik"

D:o. Kommer inte att påpeka det fler gånger.


>  #: libeog/image-view.c:1853
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "interpolation type"
> G msgstr "typ av interpolation"
> N msgstr "typ av interpolering"

Den här håller jag med om. Jag ändrar. Tack.


>  #: libeog/image-view.c:1854
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "the type of interpolation to use"
> G msgstr "typen av interpolation att använda"
> N msgstr "den typ av interpolering som ska använda"

Den här ändrar jag till, med undantag av att jag ändrar till "...som ska
användas" med s på slutet.


>  #: shell/eog-preferences.c:162
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "Could not display help for the preferences dialog.\n"
>  "%s"
>  msgstr ""
> G "Kunde inte visa hjälp för inställningsdialogen.\n"
> N "Det gick inte att visa hjälp för inställningsdialogen.\n"
>  "%s"

"Could not" översätter vi med "kunde inte"... "Det gick inte..." är inte
samma sak.


>  #: shell/eog-shell-ui.xml.h:20
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "_Open..."
> G msgstr "_Öppna..."
> N msgstr "Ö_ppna..."

Oförklarlig ändring... vad är det för fel på Ö som snabbtangent för
öppna? Den är både enkel att memorera och fungerar att använda, så
varför man väljer denna försämring har jag svårt att förstå.


>  #: shell/eog-window.c:283
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "Could not display help for Eye of Gnome.\n"
>  "%s"
>  msgstr ""
> G "Kunde inte visa hjälp för Eye of Gnome.\n"
> N "Det gick inte att visa hjälp för Eye of Gnome.\n"
>  "%s"

Samma kommentar som tidigare om "kunde inte". Kommer inte att kommentera
det fler gånger.


>  #: shell/util.c:48
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Could not open `%s'"
> G msgstr "Kunde inte öppna \"%s\""
> N msgstr "Det gick inte att öppna \"%s\""

Samma kommentar som tidigare, men ville bara påpeka att här har man
behållt de riktiga dubbla citattecknen, något man inte gjort i
bonobo-activation. Man är alltså inkonsekventa mot sig själva. Kanske
olika översättare på Sun som översatt de olika modulerna. Jag föreslår
att man för konsekvensens skull gör som resten av GNOME och liksom här
använder svenska dubbla citattecken genomgående.


>  #: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:7
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Normal (_pseudocolor)"
> G msgstr "Normal (_pseudocolor)"
> N msgstr "Normal (_pseudofärg)"

Anledningen till att jag inte tidigare har översatt till "pseudofärg" är
att det rimmar dåligt med "high color" som också finns med och både Sun
och jag låtit vara oöversatta. Jag ändrar inte.


>  #: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:20
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "_Interpolation"
> G msgstr "_Interpolation"
> N msgstr "_Interpolering"

Ändrat. Tack!


>  #: viewer/eog-image-view.c:2064
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Interpolation"
> G msgstr "Interpolation"
> N msgstr "Interpolering"

Dito. Tack!


>  #: viewer/eog-print-setup.c:812
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Print overlap help"
> G msgstr "Skriv ut överlappningshjälp"
> N msgstr "Skriv ut överlappande hjälp"

Den här ändringen förstår jag inte. Den rör hjälp angående funktionen
"överlappning", och därför är "överlappande hjälp" helt fel.


>  #: viewer/preferences.c:33
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Nearest Neighbour Interpolation"
> G msgstr "Närmsta granne-interpolation"
> N msgstr "Närmsta granne-interpolering"

Ändrat. Tack!


>  #: viewer/preferences.c:35
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Tiles Interpolation"
> G msgstr "Interpolation mellan brickor"
> N msgstr "Interpolering mellan brickor"

Dito. Tack.


>  #: viewer/preferences.c:37
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Bilinear Interpolation"
> G msgstr "Bilinjär interpolation"
> N msgstr "Bilinjär interpolering"

Samma. Tack.


>  #: viewer/preferences.c:39
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Hyperbolic Interpolation"
> G msgstr "Hyperbolisk interpolation"
> N msgstr "Hyperbolisk interpolering"

Mm. Tack.


>  #: viewer/preferences.c:45
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Normal (pseudocolor) dithering"
> G msgstr "Normal färgutjämning (pseudocolor)"
> N msgstr "Normal färgutjämning (pseudofärg)"

Ändrar inte enligt tidigare motivering.


>  #: viewer/preferences.c:175
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "_Interpolation:"
> G msgstr "_Interpolation:"
> N msgstr "_Interpolering:"

Ändrat, tack!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/eog.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.