Re: darkstat-2.1 (0%, 56 untranslated)

Författare: Peter Karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Datum: 2002-07-21 17:06:17

Martin Sjögren:

> Är det strftime("%c"...) man vill använda, eller hur gör man detta
> lättast?

%c om du vill ha långt datum och tid, %x och %X för korta datum
respektive tid.

-- 
\\//
Peter - I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.