Re: darkstat-2.1 (0%, 56 untranslated)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-20 20:32:23

lör 2002-07-20 klockan 20.14 skrev Martin Sjögren:
> # # darkstat: translation to Swedish (sv)
> # # Copyright (C) 2002 Emil Mikulic

Sedan när heter du Emil? ;-)

Jag brukar tilldela copyright på de flesta översättningar till FSF. En
del sätter jag copyright mig själv. Men jag ger aldrig Emil copyright.
;-)


> #: src/www.c:273 src/www.c:285
> msgid "Packets captured:"
> msgstr "Paket fångade:"

Jag skulle ändrat ordföljden här.


> #: src/www.c:432 src/www.c:434 src/www.c:435 src/www.c:436 src/www.c:559
> #: src/www.c:560 src/www.c:561 src/www.c:562
> msgid "full"
> msgstr "full"

Eller kanske "fullständig"/"fullständigt"/"fullständiga". Hur används
det?


> #: src/www.c:734
> msgid "Not Implemented"
> msgstr "Ej implementerat"

Jag gillar "inte". ;-)


> #: src/www.c:735
> msgid "Whatever the heck you just requested, I can't generate."
> msgstr "Vad i helsike du nu bad om kan jag inte generera."

Hoho! :-D

Kanske mer ordagrant "Vad i helsike du nu ÄN bad om..."


> #: src/www.c:750
> msgid "Not Found"
> msgstr "Ej funnen"

Samma som tidigare om "inte".


> #: src/www.c:751
> msgid "Whatever you just requested, I don't have."
> msgstr "Vad du nu bad om har jag inte."

Samma som tidigare om "än".


> # This is the only message written to the terminal screen when darkstat
> # is starting up.  Please keep this in English or at least US-ASCII.
> #: src/www.c:1179
> msgid "WWW: You are using the English language version.\n"
> msgstr "WWW: You are using the Swedish language version.\n"

Kunde han inte fixat det automatiskt så att det inte behöver finnas med
i pot-filen?

När jag tittar på webbplatsen och på de skärmdumpar som finns där ser
jag att "Bytes" och liknande inte är översatt och inte verkar markerat
för översättning, och att komma används som tusentalsavgränsare. Du vill
kanske påpeka detta.

Bra jobbat!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.