Re: sharutils-4.3.73 (98%, 6 untranslated)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-19 21:15:30

fre 2002-07-19 klockan 20.58 skrev Jan D.:
> Här är en ny version.  Bara ändrade %d -> %s, men jag skickar den hit
> för formens skull.

Inte så mycket att anmärka på. ;-)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.