Re: make-3.79.1 på remiss

Författare: Anders Gavare (md1gavan_at_mdstud.chalmers.se)
Datum: 2002-07-06 18:22:33

Ursäkta att jag lägger mig i, eftersom jag inte har minsta uns av aning
om vad ni pysslar med, men...:

On Sat, 6 Jul 2002, Fredrik Wendt wrote:

> Det handlar väl delvis om att bygga för "custom" platforms? Pmake har
> (alltid haft) möjligheten att krossbygga (cross compile), samt bygga
> flera upplagor av ett mål på en gång. Säg att man skall bygga ny
> linuxkärna. Då lägger man in flera Customs (lite osäker på terminologin)
> av/i Makefile:n, t ex en Linux-Fredrik, en Linux-Martin och
> Linux-Christian. När kompileringen är klar är samtliga dessa tre Customs
> färdigbyggda.

Hm.

>     Detta är min gissning efter att ha indoktrinerats av min
> OpenBSD-käre labkamrat, i hur mycket bättre pmake är. Mina kunskaper
> kring make är dock mycket begränsade så risken är påfallande stor för
> att jag är helt ute och cyklar.

Detta är inte så som jag menade när jag pratade om det. Finessen ligger
inte i make (pmake). Hela det smarta ligger i hur BSD's källkodsträd är
uppbyggt.

Alla resultat av all kompilering (dvs objektfiler och även den
slutgiltiga kärnan) ligger i speciella kataloger avsedda för varje
specifik kärna, medan det som skall läsas (dvs källkoden) delas av alla.

Detta har inte med pmake att göra.  Hade linuxträdet varit uppbyggt som
ett BSD-träd så hade samma sak varit möjlig med linuxkärnan.G

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.