Re: make-3.79.1 på remiss

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-06 10:39:27

lör 2002-07-06 klockan 03.05 skrev Tomas Gradin:
> Angående "Copyright" så finns detta ord inte i svenska språket

copyright [ung. kåp'irajt] subst. ~en · ensamrätt till kontroll och
förfogande över litterärt eller konstnärligt verk <eng.>: förlaget har ~
på NN:s samlade verk

Källa: Norstedts Svensk ordbok, tredje upplagan, 1999.


> eller
> i svensk lagstiftning. I originalet finns "(C)" som tvärt emot vad många
> tror inte har någon som helst juridisk signifikans i USA.

Vi har vad jag vet diskuterat detta på listan många gånger tidigare. Jag
tror att många från dessa diskussioner vet om att termen "copyright",
symbolen © eller förkortningen "copr." är de enda som har juridisk
betydelse enligt amerikansk lagstiftning.


> Detta bytte jag
> ut mot ©, som däremot har samma juridiska innebörd som "copyright", så
> summan av kardemumman blir att det fortfarande fungerar i USA samtidigt
> som det svenska begreppet kom med!

Vi brukar inte översätta "copyright". Dels för att "copyright" fungerar
bra på svenska också, och dels för att det är bra med både hängslen och
livrem vad gäller lagstiftning.
Jag ser ingen anledning till varför "make" ska skilja sig från alla
andra översättningar på denna punkt. Jag tycker att det är olyckligt.


>  > > #: read.c:343
>  > > msgid " (no ~ expansion)"
>  > > msgstr " (ingen ~-utvidgning)"
>  > 
>  > Jag vill ha "ingen ~-expansion".  Jag tycker det låter ok att säga att
>  > man expanderar ~, men inte att man utvidgar det.  Håller du med?
> 
> Nej :-)
> 
> EXPANSION s.
> BETYDELSE: utvidgning, utvidgande
> 
> Som du ser i SAOB är de äkta synonymer. Men jag anser att utvidgning
> är att föredra eftersom det är ett riktigt svenskt ord.
> 
> Jag ser ingen anledning att använda utländska ord när det finns bra
> svenska motsvarigheter, och det här är ett bra exempel.

expander|a verb ~ade ~at 1 få större utbredning konkret el. (ofta)
abstrakt: ett ~ande samhälle 2 ge större utbredning konkret el. abstrakt
<SYN utvidga, utbreda>; projektet bidrar till att ~ landets ekonomi

Källa: Samma som tidigare.

Jag vill inte ge mig in i diskussionen om vad som passar bäst här (har
ingen åsikt, tycker båda passar bra) men jag tycker att du har en
märkligt konservativ inställning vad gäller låneord och vad som är
svenska. En inställning som jag inte tror många delar och som sagt inte
ordböckerna heller.

Jag håller med att det finns avarter vad gäller låneord och
försvenskningar som jag tycker att man bör undvika (sajt, emajl), men
det är en annan sak med låneord som inkorporerats och varit en del av
svenska språket i flera decennier.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.