Re: make-3.79.1 på remiss

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-07-05 18:25:56

> > > > Hmmm, "pipe" = "ledning". Rör heter "tube" på engelska, inte "pipe".
> > > >
> > > > Jämför "water pipe" = "vattenledning".
> > > >
> > > > Om du sätter ihop ett flertal "tube" så får du en "pipe", och om du
> > > > sätter ihop en massa rör så får du en ledning.
> > >
> > > Å andra sidan så har ju "brutet rör" använts tidigare i andra
> > > översättningar och man kan kanske förvänta sig att användare känner igen
> > > den terminologin.
> >
> > Mmm, men då borde kanske snarare de andra översättningarna ändras? Jag tycker
> > rör är en klar felöversättning :-)
> 
> Vad tycker andra?

Översättningen av "pipe" i mitt lexikon är 

 [lednings]rör, ledning [water pipe, gas pipe], rörledning

så man kan nog inte hävda att det är direkt fel med "rör". Och visst
kan man säga "vattenrör" dessutom, som översättning av "water pipe".

Ifall vi hade börjat med det här nu skulle man kunnat fundera på
vilket ord som var allra lämpligast. Men skillnaden är såpass
marginell att jag inte tycker det finns någon anledning att börja
ändra en massa redan existerande översättningar av det här skälet.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.