Re: diffutils-2.8.2

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-18 11:03:38

Jens Arvidsson writes:
> Minirättelse: Ett  "l" i "multiplikativa" har trillat bort.

Ojdå.  Jag rättar till det.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.