Re: sketch-0.6.13

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-04 21:40:41

tis 2002-06-04 klockan 21.27 skrev Martin Sjögren:
> > > #: ../Sketch/Base/load.py:276
> > > msgid "%(message)s (%(count)d times)"
> > > msgstr "%(message)s (%(count)d gånger)"
> > 
> > Den här syntaxen kanske du har lust att kommentera?  Har du rett ut
> > vad det betyder?  Det känns som man behöver förstå det för att kunna
> > granska ordentligt.
> 
> Python's %-operator tillåter en del tuffa saker som sprintf inte klarar.
> Med %(foo)s-syntaxen måste du skicka med en dictionary (hash/mappning) som
> andra argument. T.ex. skulle
> 
> "%(message)s (%(count)d times)" % { 'message': 'foobar', 'count': 42 }
> 
> expanderas till
> 
> "foobar (42 times)"

Okej, jag antog i alla fall att det inte skulle översättas, och då
gissade jag rätt gissar jag från din beskrivning.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.