sketch-0.6.13

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-06-04 21:17:57

> #: ../Sketch/Base/load.py:276
> msgid "%(message)s (%(count)d times)"
> msgstr "%(message)s (%(count)d gånger)"

Den här syntaxen kanske du har lust att kommentera?  Har du rett ut
vad det betyder?  Det känns som man behöver förstå det för att kunna
granska ordentligt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.