Re: Miss i gettext

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-06-04 10:54:10

sön 2002-06-02 klockan 10.20 skrev Jan D.:
> > Hittade ett fel i gettext.
> > 
> > "Tom msgid.  Detta är reserverat av GNU gettext:
> > gettext("") returnerar huvudet med metainformation, inte den tomma stängen."
> > 
> > Det saknas ett "r" i "strängen".
> 
> Tack, för det, rättat och inskickat.

Hittade ett till:

"msgmerge: varning: Följande meddelande-id (msgid) innehåller tecken som inte är ASCII.
                   Detta förosakar problem för översättare som använder en teckenuppsättning ..."

föroRsakar


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.