Re: lingoteach-0.3.4

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-30 22:45:23

tor 2002-05-30 klockan 22.17 skrev Gudmund Areskoug:
> > > ...sedan var det ett par saker som jag undrar lite över:
> > > - är det något i gettext som gör att filhuvudet alltid innehåller de
> > > sunkiga raderna
> > > # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
> > > # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
> > > # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
> > 
> > Ja, gettext lägger till de raderna som en mall på pot-filer.
> 
> Hmmm... Author betyder ju författare, inte översättare...?

Ja. Och "författare" betyder någon som skapar någon form av text. I
huvudet på filer anger man den som författat filen. Författaren av
po-filen är översättaren. Vad är oklart?


> > > ...istället för t. ex.
> > > # <Your language> files for Lingoteach-0.3.4, a language learning
> > > program.
> > > # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
> > > # Reto Stamm <reto@retostamm.com>, YEAR.
> > >
> > > ..., eller kan det undvikas av författarna/utvecklarna?
> > >
> > > Författardata hittade jag alldeles nyss av en (halv) slump i den
> > > gui.c som hör till lingoteach när jag kikade närmare på programmet
> > > och hur det hanterar de övriga språkresurserna (innehållet, och om
> > > man kanske skulle ta och förse det med svenska). Inte det mest
> > > uppenbara stället, kanske...
> > 
> > Öh, det är inte författardata du ska fylla i där.
> 
> Se ovan. Nu råkar det nog vara samma person som är både utvecklare
> och som författat gränssnittsinnehållet (en tysk, tyx det).

Men det är inte han som gjort den svenska översättningen eller bidragit
till den. Det är de personer som har skapat och bidragit till
författandet av po-filen som ska listas i po-filens filhuvud.


> > Huvudet skapas från en mall. Författaren ska inte ändra dessa rader,
> > det är översättarens uppgift.
> 
> Men när de redan vet och uttryckligen ber att få det hela i
> UTF-8...? Duger inte den standarden för översättarens språk, så kan
> det ju fortfarande ändras.

Vad kan jag säga? GTK+ 2 är nytt och översättningsproceduren i TP är
inte anpassad till krav på att översättningarna måste använda en viss
teckentabell för att fungera med koden sedan.

Dessutom skulle det bara försvåra felkontroll om detta redan var ifyllt.
Det är lättare att kontrollera om initiala standardvärden av misstag
finns kvar, än om de av misstag är felaktiga.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.