Re: libiconv-1.8

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-05-30 13:54:36

>
>
>> Vad har folk för förslag? Det gäller alltså "I/O error".
>
> Jag har för mig att jag sett "in-/utdata fel" här på listan förut. Det 
> tycker jag är ok, även om data kanske inte är korrekt?
> Kanske "in-/utmatningsfel"?

Jag har inga invändningar mot något av förslaget, med undantag för 
Fredriks sär skrivning. :-P

/
    Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.