Re: New PO file matrix

Författare: Bo Rosén (brosen_at_ktv.eboab.se)
Datum: 2002-05-30 11:28:10

tor 2002-05-30 klockan 11.12 skrev François Pinard:

> gretl      |                   |
> gthumb     | E         E E       |
> hello      | [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] |

Ok, [] betyder att en översättning finns, så mycket tror jag att jag
fattar, men E? innebär det att det finns en gammal eller partiel
översättning, och vad står E:et för?

Bosse

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.