Re: lingoteach-0.3.4

Författare: Gudmund Areskoug (fta_at_algonet.se)
Datum: 2002-05-29 20:06:41

Hehe!

hade jag gått från bordet tidigare... :)

Christian Rose wrote:
> 
> Här är översättningen av lingoteach. Ta gärna en titt. Det är ett

håll tillgodo, välj & vraka, jag hade råversionen klar (så när som
på Unicode och filhuvudet precis när det plingade till i brevlådan.

Manuell diff med Gudmunds råversion (ej "Unicodad"). Mina står
upptill.

#: src/data.c:89
msgid ""
"No Basepath found. You need to fix that...\n"
"Sorry\n"
msgstr "Ingen bassökväg hittades. Det bör åtgärdas..."

#: src/data.c:89
msgid ""
"No Basepath found. You need to fix that...\n"
"Sorry\n"
msgstr ""
"Ingen bassökväg hittades. Du måste fixa det...\n"
"Tyvärr\n"

Kanske helst "Du måste tyvärr ordna det..."?
--
#: src/data.c:112
msgid "Error: No XPATH created\n"
msgstr "Fel: Ingen XPATH har skapats\n"

#: src/data.c:112
msgid "Error: No XPATH created\n"
msgstr "Fel: Ingen XPATH skapades\n"

Innebär felet att det inte finns någon, eller att den inte kunde
skapa en? Med "har skapats" täcks båda hyggligt.
--
#: src/data.c:259
msgid "Review selection method not implemented yet\n"
msgstr "Ingen metod för granskingsval har implementerats än\n"

#: src/data.c:259
msgid "Review selection method not implemented yet\n"
msgstr "Granskningsvalmetoden är inte implementerad än\n"
--
#: src/data.c:267
msgid "Learn selection method not implemented yet\n"
msgstr "Ingen metod för inlärningsval har har implementerats än"

#: src/data.c:267
msgid "Learn selection method not implemented yet\n"
msgstr "Inlärningsvalmetoden är inte implementerad än\n"
--
#: src/gui.c:34
msgid "/Preferences/_Learning"
msgstr "/Inställningar/In_lärning"

#: src/gui.c:34
msgid "/Preferences/_Learning"
msgstr "/Inställningar/_Inlärning"
--
#: src/gui.c:36
msgid "/Content Development/Export _Line by Line"
msgstr "/Innehållsutveckling/_Radvis export"

#: src/gui.c:36
msgid "/Content Development/Export _Line by Line"
msgstr "/Innehållsutveckling/Exportera _rad för rad"
--
#: src/learningpref.c:99
msgid "Word Selection method:"
msgstr "Ordvalmetod:"

#: src/learningpref.c:99
msgid "Word Selection method:"
msgstr "Ordvalsmetod:"
--
#: src/learningpref.c:118
msgid "First word to learn"
msgstr "Första ordet att lära in"

#: src/learningpref.c:118
msgid "First word to learn"
msgstr "Första ordet att lära"
--
#: src/learningpref.c:122
msgid "Last word to learn"
msgstr "Sista ordet att lära in"

#: src/learningpref.c:122
msgid "Last word to learn"
msgstr "Sista ordet att lära"
--
#: src/learningpref.c:126
msgid "Current word"
msgstr "Aktuellt ord"

#: src/learningpref.c:193
msgid "Apply"
msgstr "Verkställ"

Här har vi samma, men borde det kanske vara "Använd", nämligen
metoden? Åsikter?
--
#: src/learningpref.c:212
msgid "Random"
msgstr "Slumpvis"

#: src/learningpref.c:212
msgid "Random"
msgstr "Slumpmässigt"
--
#: src/learningpref.c:215
msgid "Sequence"
msgstr "Ordningsföljd"

#: src/learningpref.c:215
msgid "Sequence"
msgstr "Sekvens"
--
#: src/learningpref.c:221
msgid "Learn"
msgstr "Lär in"

#: src/learningpref.c:221
msgid "Learn"
msgstr "Lär"
--
#: src/multichoice.c:44
msgid "MultiChoice"
msgstr "Flervalsfrågor"

#: src/multichoice.c:44
msgid "MultiChoice"
msgstr "Flerval"
--
#: src/onebyone.c:94
msgid "One by one"
msgstr "Ett i taget"

#: src/onebyone.c:94
msgid "One by one"
msgstr "Ett efter ett"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.