Re: gpsdrive

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-05-28 13:52:34

>
>
>#: src/gpsdrive.c:4957 src/gpsdrive.c:4960
>msgid ""
>"You can also select the position\n"
>"with a mouse click on the map."
>msgstr ""
>"Du kan också välja positionen\n"
>"med ett klick med musen på kartan."
> 
>
Kanske bara musklick?

>#: src/gpsdrive.c:5098
>msgid "Can't resolve webserver address"
>msgstr "Kan inte hitta webbvärdens adress"
> 
>
Jag hade nog föredragit "webbserverns adress", värd är för mig känns mer 
som "host" på engelska.
(I all hast, något sånt här skulle motivera det:
The webserver on this host is acting strange. The host on this webserver 
is acting strange.
Webbservern på denna värd[dator] uppträder underligt. Värden på 
webbserver uppträder underligt.)

>#: src/gpsdrive.c:5163
>msgid "read from Webserver"
>msgstr "läsning från webbvärd"
> 
>
dito

>#: src/gpsdrive.c:5203
>#, c-format
>msgid "Downloaded %d kBytes"
>msgstr "Hämtade %d kilobyte"
> 
>
Kanske Kibyte?

>#: src/gpsdrive.c:5217
>#, c-format
>msgid "Download finished, got %dkB"
>msgstr "Hämtning klar, fick %dkB"
> 
>
Här med isf.

>#: src/gpsdrive.c:5438
>msgid ""
>"How to calibrate your own maps?\n"
>"\n"
>"First, the map file must be copied into the ~/.gpsdrive directory as .gif, ."
>"jpg or .png file and must have the size 1280x1024. The file names must be "
>"map_* for street maps or top_* for topographical maps!\n"
>"Load the file, select coordinates\n"
>"from waypoint list or type them in.\n"
>"Then click on the accept button."
>msgstr ""
>"Hur man kalibrerar egna kartor?\n"
>"\n"
>"Först måste kartfilen kopieras till katalogen ~/.gpsdrive som en .gif-, "
>".jpg- eller .png-fil och måste ha storleken 1280x1024. FIlnamnen måste vara "
>"map_* för vägkartor eller top_* för topografiska kartor!\n"
>"Ladda filen, välj koordinater\n"
>"från vägpunktslistan eller skriv in dem.\n"
>"Klicka sen på acceptera-knappen."
> 
>
stort i: FIlnmamen

>#: src/gpsdrive.c:5452
>msgid "Import Assistant. Step 1"
>msgstr "Import-assistent. Steg 1"
>
>#: src/gpsdrive.c:5454
>msgid "Import Assistant. Step 2"
>msgstr "Import-assistent. Steg 2"
> 
>
Föreslår slopning av bindestrecket.

>#: src/gpsdrive.c:5520
>msgid "Browse waypoint"
>msgstr "Bläddra vägpunkter"
> 
>
Bug i original? Plural ser ju helt rätt ut.

>#: src/gpsdrive.c:5661
>msgid ""
>"Don't use more than\n"
>"30 waypoint(way*.txt) files!"
>msgstr ""
>"Använd inte mer än\n"
>"30 vägpunkt(way*.txt)-filer!"
>
>#: src/gpsdrive.c:5671
>msgid "Waypoint file to use"
>msgstr "Vägpunktsfil att använda"
> 
>
Inkonsistent med 30 vägpunkt-filer och Vägpunktsfil?

>#: src/gpsdrive.c:5692
>msgid "GpsDrive Settings"
>msgstr "GpsDrive-inställningar"
>
>#. default download server
>#: src/gpsdrive.c:5865
>msgid "Default map server"
>msgstr "Vald kartvärd"
> 
>
Kanske kartserver (enl. arg. ovan).

>#: src/gpsdrive.c:5926
>msgid "Set Mapblast as default download server"
>msgstr "Välj Mapblast som värd för att hämta kartor"
> 
>
Kanske "som standardserver"?
(2) Låter möjligtvis som att Mapblast hämtar kartor. Föreslår "för 
hämtning av kartor"

>#: src/gpsdrive.c:5929
>msgid "Set Expedia as default download server"
>msgstr "Välj Expedia som värd för att hämta kartor"
> 
>
motsv. (2)

>#: src/gpsdrive.c:5936
>msgid "If activated, pointer moves to target in simulation mode"
>msgstr "Om aktiverad flyttar pekaren till målet i simuleringsläge"
> 
>
flyttar -> flyttas

>#: src/gpsdrive.c:7168
>msgid "-o  serial device, pty master, or file for NMEA *output*\n"
>msgstr "-o  seriell enhet, pty-master, eller fil för NEMA-*utdata*\n"
>
NEMA -> NMEA

>#: src/gpsdrive.c:7172
>msgid ""
>"-l X Select language of the voice,\n"
>"   X may be english, spanish or german\n"
>msgstr ""
>"-l X Välj språk för rösten,\n"
>"   X kan vara engelska, spanska eller tyska\n"
> 
>
Det är inte så att det är mening att man skall kunna skriva english, 
spanish eller german på kommandoraden? (Då borde det kanske framgå att 
det skall stå angivet på engelska.)

>#: src/gpsdrive.c:7184
>msgid "-c X set start position in simulation mode to waypoint name X\n"
>msgstr "-c X sätt stardpositionen i simuleringsläge till vägpunkten med "
>"namn X\n"
> 
>
stardpositionen -> startpositionen

>#: src/gpsdrive.c:7904
>msgid ""
>"\n"
>"You can only choose between english, spanish and german\n"
>"\n"
>msgstr ""
>"\n"
>"Du kan bara välja mellan engelska, spanska och tyska\n"
>"\n"
> 
>
Potentiellt fel/problem enl. ovan.

>#: src/gpsdrive.c:8659
>msgid ""
>"Turn position mode on. You can move on the map with the left mouse button "
>"click. Clicking near the border switches to the proximate map."
>msgstr ""
>"Sätt på positionsläge. Du kan flytta på kartan med klick på vänster "
>"musknapp. Klickar du nära kanten flyttas du till närmaste kartan."
> 
>
Föreslår att du stryker "klick på".
Föreslår "närmaste kartan." -> "närmaste karta."

>#: src/gpsdrive.c:8664
>msgid "Let you import and calibrate your own map"
>msgstr "Låter dig importera och kalibrera din egen karta"
> 
>
Fel i originalet? (Lets you...)

>#: src/gpsdrive.c:8683
>msgid "Select here a destination from the waypoint list"
>msgstr "Välj en destination från listan av vägpunkter"
> 
>
Föreslår s/av/med/ (lista med böcker [sammställd] av Fredrik)

>#: src/splash.c:230
>.
>.
>.
>"Skicka synpunkter på översättningen till <sv@li.org>\n"
> 
>
Urk vad stor. Du vill kanske ha en punkt efter <sv@li.org>?

Det var vad jag hann kommentera på.

/
  Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.