Re: anaconda igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-26 14:53:14

tis 2002-05-21 klockan 09.43 skrev Fredrik Wendt:
> >>>G "Tryck på <Retur> för att komma till ett skal. Systemet kommer att starta om "
> >>>G "automatiskt när du avslutar skalet."
> >>>N "Tryck på <Retur> för att komma till ett skal. Systemet kommer att "
> >>>N "automatiskt startas om när du avslutar skalet."
> >>
> >>'startas om automatiskt' låter mer svenskt.
> >
> >Tycker du det? Jag tycker båda går bra. Den andra valde jag för att få
> >det att fungera bättre med bestämningen "när du avslutar skalet". Det
> >kändes bättre att flytta predikatet närmare den delen, istället för att
> >ha "automatiskt" där.
> >Jag ändrar inte, såvida du eller någon annan inte kan övertyga mig om
> >något annat såklart.
>
> Jag håller nog med Tommy. "Att" sitter åtminstone fel i meningen ovan.
> "Systemet kommer automatiskt att startas om när du avslutar skalet."
> 
> Mitt förslag lyder dock:
> "Systemet kommer startas om automatiskt när du avslutar skalet."

Nja, jag ändrar till ditt första förslag. Dels gillar jag det bättre,
och dels var det redan formulerat så på ett par ställen (jag är
förvirrad). Tack!


> >>>  #: ../loader/loader.c:1249 ../loader/loader.c:1363
> >>>  #, c-format
> >>>  msgid ""
> >>>G "I could not find a Red Hat Linux CDROM in any of your CDROM drives. Please "
> >>>G "insert the Red Hat CD and press \"OK\" to retry."
> >>>N "The %s CD was not found in any of your CDROM drives. Please insert the %s CD "
> >>>N "and press %s to retry."
> >>>  msgstr ""
> >>>G "Jag kunde inte hitta en Red Hat Linux-cd i någon av dina cdromenheter. Sätt "
> >>>G "i Red Hat-cdskivan och tryck \"OK\" för att försöka igen."
> >>>N "%s-cd:n kunde inte hittas i någon av dina cdromenheter. Sätt i %s-cd:n och "
> >>>N "tryck %s för att försöka igen."
> >>
> >>Samma här .'cd-rom-enheter' i minst fem år till, eller är jag
> >>för konservativ?
> >
> >Hmm. Datatermgruppen vill ha det till "cd-romenheter" med bara ett
> >bindestreck (http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a23), så jag
> >ändrar till det.
> >Ändrar också "%s-cd:n" på båda ställen till "cd-skivan med %s".
>
> Jo, förkortningar som inte läses ut bokstav för bokstav, och är för- 
> eller efterled i ett sammansatt ord bör bindestrecket slopas. Jag 
> förstår dock inte vad det var för fel med cd:n (det hade jag nog 
> föredragit). Det är givetvis upp till dig att välja!
> Att det står "Red Hat-cdskivan" och inte -cd-skivan får du nog ändra på iaf.

Det var i den gamla versionen av meddelandet. Det fanns dock en liknande
formulering på ett annat ställe i po-filen som jag ändrade.

Tack ska du ha. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/redhat/anaconda.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.