Re: gthumb-0.13 (0%, 363 untranslated)

Författare: Bo Rosén (brosen_at_ktv.eboab.se)
Datum: 2002-05-21 16:30:36

tis 2002-05-21 klockan 14.59 skrev Christian Rose:

> De behöver ju i viss mening översättas. × är inte ASCII och ofta vill man
> behålla källkoden i ASCII. En lösning är då att markera meddelandet för

Det låter ju fullständigt logiskt förstås.
Jag böjer mig för expertisen ;-)

Bosse

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.