Re: soundtracker-0.6.5

Författare: Bo Rosén (brosen_at_ktv.eboab.se)
Datum: 2002-05-21 11:13:04

tis 2002-05-21 klockan 10.58 skrev Patrik Wallstrom:
 
> Nej, det handlar om hur snabbt ett ljud ska starta respektive klinga ut.

Aha, alltid lär man sig något nytt. Kan inte ett dugg om sådant här.

Bosse

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.