Re: LifeLines Obs. ompostning

Författare: Bo Rosén (brosen_at_ktv.eboab.se)
Datum: 2002-05-20 23:10:40

> > >   #. &&calendar pics
> > >   #: gedlib/messages.c:575
> > > N msgid "%1J"
> > > N msgstr ""
> > > N 

Den julianska kalendern
Julius Caesar införde en ny kalender (med bla solår om jag inte
missminner mig)som senare ersattes av den moderna gregorianska.

> > >   #: gedlib/messages.c:576
> > > N msgid "%1 HEB"
> > > N msgstr ""
> > > N 

Den Judiska (hebreiska) diton.

> > >   #: gedlib/messages.c:577
> > > N msgid "%1 FR"
> > > N msgstr ""
> > > N 

Antagligen den franska revolutionskalendern.
Tio månader med lika många dagar eller något sådant.

> > >   #: gedlib/messages.c:578
> > > N msgid "%1 AUC"
> > > N msgstr ""

Inte en susning.
Kanske de har en speciell kalender i Auckland :-)

Bosse

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.