Re: Att översättas

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-20 14:55:17

mån 2002-05-20 klockan 14.37 skrev Magnus Jonsson:
> > Här nedan är översättningar som folk har tagit på sig men som ännu inte
> > är färdiga:
> > 
> > error		121			Magnus Jonsson
> > fetchmail	571			Magnus Jonsson
> 
> error är klar.. dock så var den ... "inte välkommen" eller någe. 
> Den var gammal och användes inte i huvudtaget tror jag det var.
> Någe strul var det i alla fall.

Okej. Men om den visas i listan kanske man borde på något sätt skicka in
översättningen, så att exempelvis statistiken blir korrekt och
eftervärlden kan använda översättningen om något liknande behöver
översättas.
Går inte det borde den kanske plockas bort från listan helt. Göran?


> Min tid har dock tagit lite slut så om någon vill ta över fetchmail
> så lämnar jag den gärna så får jag en sak mindre på mitt samvete.

Jag har redan sketch på mitt oöversatta samvete, så för tillfället
avstår jag nog från att ta över. Någon annan? fetchmail kräver inte
disclaimer.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.