Re: initscripts igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-13 21:22:46

mån 2002-05-13 klockan 19.58 skrev Martin Sjögren:
> > >   #: /etc/rc.d/rc.sysinit:216
> > > N msgid "Your system appears to have shut down uncleanly"
> > > N msgstr "Ditt system verkar ha stängts ner okontrollerat"
> > 
> > Varför inte "orent"?  "Okontrollerat" är inte riktigt samma sak, det
> > behöver det inte vara för att det är orent.
> 
> "Undvik detta genom att alltid avsluta Linux via startmenyn."
> 
> *duckar och springer*

;-)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.