Re: authconfig återigen

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-12 17:13:46

Christian Rose writes:
> > >#~ msgid ""
> > >#~ "Kerberos is a trusted third-party authentication system which is commonly "
> > >#~ "used in medium to large networks."
> > >#~ msgstr ""
> > >#~ "Kerberos är autentiseringssystem för betrodda tredjeparter som vanligen "
> > >#~ "används i mellanstora till stora nätverk."
> >
> > Visserligen en fuzzy-markerad översättning, men jag tycker att "trusted" 
> > skall översättas med pålitliga eller tillförlitliga. Betrodd känns mer 
> > som att man tror på vad någon säger, vilket skulle kunna vara lögn. 
> 
> Men är det inte precis det som avses? Att jag anger någon som "trusted"
> innebär ju att jag tror på denne, men denne behöver ju faktiskt inte
> tala sanning...
> 
> 
> > Kanske även anförtrodda.
> 
> Om jag ändrar denna måste jag även ändra en del andra översättningar.
> Jag ser därför gärna mer diskussion kring detta. Vad tycker andra?

Min första reaktion är att jag tycker som Christian.  Men eftersom det
här meddelandet är föråldrat (inte fuzzy/luddigt), så tycker jag vi
kan vänta med att fördjupa oss tills det behövs, om det gör det någon
gång.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.