Re: anaconda igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-05 22:48:59

 • Nästa brev: Christian Rose: "Re: bindconf igen"
  sön 2002-05-05 klockan 22.13 skrev Göran Uddeborg:
  > >  #: ../rescue.py:100
  > >  msgid ""
  > >  "The rescue environment will now attempt to find your Red Hat Linux "
  > >  "installation and mount it under the directory /mnt/sysimage. You can then "
  > >  "make any changes required to your system. If you want to proceed with this "
  > > G "step choose 'Continue'.\n"
  > > N "step choose 'Continue'. You can also choose to mount your filesystems read-"
  > > N "only instead of read-write by choosing 'Read-Only'.\n"
  > >  "\n"
  > >  "If for some reason this process fails you can choose 'Skip' and this step "
  > >  "will be skipped and you will go directly to a command shell.\n"
  > >  "\n"
  > >  msgstr ""
  > >  "Räddningsmiljön kommer nu att försöka hitta din Red Hat Linux-installation "
  > >  "och montera det under katalogen /mnt/sysimage. Du kan sedan göra alla "
  > >  "ändringar som behövs på ditt system. Om du vill fortsätta med detta steg "
  > >  "väljer du \"Fortsätt\".\n"
  > >  "\n"
  > >  "Om detta av någon anledning misslyckas kan du välja \"Hoppa över\". Detta "
  > >  "steg kommer då att hoppas över och du kommer att hamna i ett kommandoskal "
  > >  "direkt.\n"
  > >  "\n"
  > 
  > Där har du missat ett tillägg verkar det som.
  
  Oj! Tack.
  
  
  > >  #: ../iw/upgrade_migratefs_gui.py:55 ../textw/upgrade_text.py:33
  > >  #, python-format
  > >  msgid ""
  > > G "This release of Red Hat Linux supports the ext3 journalling filesystem. It "
  > > G "has several benefits over the ext2 filesystem traditionally shipped in Red "
  > > G "Hat Linux. It is possible to migrate the ext2 formatted partitions to ext3 "
  > > G "without data loss.\n"
  > > N "This release of %s supports the ext3 journalling filesystem. It has several "
  > > N "benefits over the ext2 filesystem traditionally shipped in %s. It is "
  > > N "possible to migrate the ext2 formatted partitions to ext3 without data "
  > > N "loss.\n"
  > >  "\n"
  > >  "Which of these partitions would you like to migrate?"
  > >  msgstr ""
  > > G "Denna version av Red Hat Linux stöder journalfilsystemet ext3. Det har flera "
  > > G "fördelar över ext2-filsystemet som normalt använts i Red Hat Linux. Det är "
  > > G "möjligt att migrera de ext2-formaterade partitionerna till ext3 utan förlust "
  > > G "av data.\n"
  > > N "Denna version av %s stöder journalfilsystemet ext3. Det har flera fördelar "
  > > N "över ext2-filsystemet som normalt använts i %s. Det är möjligt att migrera "
  > > N "de ext2-formaterade partitionerna till ext3 utan förlust av data.\n"
  > >  "\n"
  > >  "Vilka av dessa partitioner vill du migrera?"
  > 
  > Är inte det riktiga egentligen "fördelar framför"?
  
  Okej, jag ändrar.
  
  
  > >  #: ../textw/complete_text.py:37
  > >  #, python-format
  > >  msgid ""
  > > N "Congratulations, your %s installation is complete.\n"
  > >  "\n"
  > >  "Remove any floppy diskettes you used during the installation process and "
  > >  "press <Enter> to reboot your system. \n"
  > >  "\n"
  > >  "%sFor information on errata (updates and bug fixes), visit http://www.redhat."
  > >  "com/errata.\n"
  > >  "\n"
  > >  "Information on using your system is available in the Red Hat Linux manuals "
  > > N "at http://www.redhat.com/docs."
  > >  msgstr ""
  > > N "Gratulerar, din %s-installation är färdig.\n"
  > >  "\n"
  > > N "Ta bort eventuella disketter som du använde under installationen och tryck "
  > > N "<Retur> för att starta om ditt system.\n"
  > >  "\n"
  > > N "%sInformation om uppdateringar och programfixar hittar du på http://www."
  > > N "redhat.com/errata.\n"
  > >  "\n"
  > >  "Information om användning av ditt system finns i Red Hat Linux-manualerna på "
  > >  "http://www.redhat.com/support/manuals."
  > 
  > Aj! En URL till som blev fel!
  
  Hoppsan!
  
  
  > >  #. generated from zone.tab
  > > N msgid "Aqtobe (Aktobe)"
  > > N msgstr "Aqtobe (Aktobe)"
  > 
  > Aktiubinsk enligt NE Atlas.
  
  Okej.
  
  
  > >  #. generated from zone.tab
  > > N msgid "Atyrau (Atirau, Gur'yev), Mangghystau (Mankistau)"
  > > N msgstr "Atyrau (Atirau, Gur'yev), Mangghystau (Mankistau)"
  > 
  > Gurjev enligt NE Atlas.
  
  Ordnat.
  
  
  > > N msgid "Dornod, Sukhbaatar"
  > > N msgstr "Dornod, Sukhbaatar"
  > 
  > Jag gissar att det är det som heter Sübaatar i NE Atlas. (Dornod
  > stavas däremot just så.)
  
  Okej.
  
  
  > >  #. generated from zone.tab
  > > N msgid "Qyzylorda (Kyzylorda, Kzyl-Orda)"
  > > N msgstr "Qyzylorda (Kyzylorda, Kzyl-Orda)"
  > 
  > NE Atlas skriver Kzyl-Orda.
  
  Okej, jag tar bort "Kyzylorda" då.
  
  
  > >  #. generated from lang-table
  > > G msgid "Romanian"
  > > G msgstr "Rumänska"
  > > N msgid "Portuguese(Brasilian) pt"
  > > N msgstr "Brasiliansk portugisiska"
  > 
  > Språkkoden "pt" borde kanske varit med?
  
  Är det nödvändigt? Ingen annan av språklistningarna har språkkoden.
  
  Tack för granskningen! Ny fil finns på
  http://www.menthos.com/po/redhat/anaconda.sv.po.
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.