Re: rhn_register

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-05 21:36:43

 • Nästa brev: Göran Uddeborg: "anaconda igen"
  sön 2002-05-05 klockan 21.17 skrev Göran Uddeborg:
  > > > > #: ../tui.py:699
  > > > > msgid "You may deselect individual packages by unchecking them below."
  > > > > msgstr "Du kan avmarkera enstaka paket genom att avmarkera dem nedan."
  > > > 
  > > > Du har översatt både "deselect" och "uncheck" med "avmarkera". Det
  > > > blir lite förvirrat.
  > > 
  > > Ja, gjorde det eftersom jag inte kom på något bättre. Har du något
  > > förslag?
  > 
  > Kanske: Du kan välja bort enskilda paket genom att avmarkera dem nedan.
  
  Jättebra förslag. Tack ska du ha!
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.