Re: initscripts igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-05 10:05:08

 • Nästa brev: Christian Rose: "Re: initscripts igen"
  ons 2002-05-01 klockan 20.41 skrev Jens Arvidsson:
  > > N "IPv6to4 configuration needs an IPv4 address on related interface or "
  > > N "otherwise specified, 6to4 configuration is not valid"
  > > N msgstr ""
  > > N "IPv6till4-konfiguration behöver en IPv4-adress på ett relaterat gränssnitt "
  > > N "eller på annat sätt angivet gränssnitt, 6till4-konfigurationen är inte giltig"
  > 
  > Vet inte om det direkt gör någon skillnad, men hur vore
  > 
  > "IPv6till4-konfiguration behöver en IPv4-adress på ett relaterat eller på annat
  > sätt angivet gränssnitt, 6till4-konfigurationen är inte giltig"
  
  Det blir bättre. Tack!
  
  
  > >  #: /etc/rc.d/init.d/iscsi:70
  > > N msgid "Stopping iSCSI: iscsid"
  > > N msgstr "Startar iSCSI: iscsid"
  > 
  > "Stoppar".
  
  Ojoj. Vilken miss.
  
  
  > > #: /etc/rc.d/init.d/iscsi:50
  > > N msgid "Stopping iSCSI: iscsilun"
  > > N msgstr "Startar iSCSI: iscsilun"
  > 
  > "Stoppar".
  
  Usch. Tack!
  
  
  > >  #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-sit:67
  > > N msgid "Missing remote IPv4 address of tunnel, configuration is not valid"
  > > N msgstr ""
  > > N "IPv4-fjärradress för tunnel saknas, konfigurationen är inte tillgänglig"
  > 
  > "...inte giltig", väl?
  
  Ja.
  Du ska ha många tack. Ny fil finns på
  http://www.menthos.com/po/redhat/initscripts.sv.po.
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.