Re: redhat-config-network igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-05 09:52:07

 • Nästa brev: Christian Rose: "Re: printconf igen"
  ons 2002-05-01 klockan 16.19 skrev Martin Sjögren:
  > > >  #: ../src/netconf.py:1112 ../src/netconf.py:1183
  > > > N msgid "The profile can't be named \"default\"!"
  > > > N msgstr "Profilen kan inte döpas till \"standard\"!"
  > > 
  > > Är det rätt? Jag skulle ju trott att det är just "default" den inte
  > > får döpas till.
  > 
  > Dessutom heter det inte "döpas". Vad sägs om "Profilen kan inte ges namnet
  > ..."?
  
  Vad är det för fel på "döpas"?
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.