Ny version av sh-utils

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-04 12:05:02

 • Nästa brev: Christian Rose: "Re: nano-1.1.8"
  > N " \\xNNN  byte with hexadecimal value NNN (1 to 3 digits)\n"
  >  "\n"
  > N " \\uNNNN character with hexadecimal value NNNN (4 digits)\n"
  > N " \\UNNNNNNNN character with hexadecimal value NNNNNNNN (8 digits)\n"
  >  " %%%%   a single %%\n"
  
  > N " \\xNNN   byte med hexadecimalt värde NNN (1 till 3 siffror)\n"
  > N " \\uNNNN  tecken med hexadecimalt värde NNNN (4 siffror)\n"
  > N " \\uNNNNNNNN tecken med hexadecimalt värde NNNNNNNN (8 siffror)\n"
  >  "\n"
  >  " %%%%    ett enkelt %%\n"
  
  Är det diffen som gått sönder här, eller har du flyttat på tomraden?
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.