Re: Sändlistetrubbel

Författare: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Datum: 2002-05-03 18:26:04

 • Nästa brev: Göran Uddeborg: "Re: Sändlistetrubbel"
  On Fri, May 03, 2002 at 03:11:30PM +0100, Peter Karlsson wrote:
  > Från början var det ett vanligt multipart/signed.
  
  Nu tror jag jag har löst mysteriet. I konfigurationsfilen
  till emil fanns en lista på några multipart/<foo> med
  argumentet MULTIPART. Men multipart/signed fanns inte med
  bland dessa, så emil halkade antagligen vidare till DEFAULT
  och gjorde pannkaka av det. Jag såg vid en omsorgsfullare
  inspektion att avgränsarna och signeringsdatan fanns med i min
  emilsöndertrasade variant av mejlet, så emil hade helt enkelt
  inte förstått att det var multipart. Nu har jag skrivit
  dit multipart/signed MULTIPART i konfigurationsfilen, med
  förhoppningen att det ska gå bra nästa gång. Om det funkar
  ska jag skicka en patch till debians felrapporteringssystem.
  
  Tack både Peter och Martin för hjälpen med felsökandet!
  
  
  -- 
  Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.