rhn_register

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-03 00:12:13

 • Nästa brev: Martin Norbäck: "Re: Sändlistetrubbel"
  Christian Rose writes:
  > #: gui.gladestrings:8
  > msgid "Register with Red Hat Network"
  > msgstr "Registrera i Red Hat Network"
  
  > #: gui.gladestrings:16
  > msgid ""
  > "Are you already registered with redhat.com?\n"
  > "Yes: Enter your current user name and password below.\n"
  > "No: Choose a new user name and password and enter it below."
  > msgstr ""
  > "Är du redan registrerad på redhat.com?\n"
  > "Ja: Ange ditt nuvarande användarnamn och lösenord nedan.\n"
  > "Nej: Välj ett nytt användarnamn och lösenord och ange det nedan."
  
  Första gången skriver du "registrera i", andra gongen "registrerad
  på". Jag skulle vilja haft "registrerad hos" båda gångerna, men
  tycker det bör vara konsekvent.
  
  > #: gui.gladestrings:19
  > msgid ""
  > "An optional email address for software notification and other information "
  > "from Red Hat."
  > msgstr ""
  > "En valfri e-postadress för programvarunotifiering och annan information från "
  > "Red Hat."
  
  "Valfri" blir lite lustigt här. Det låter som man får fylla i vilken
  adress man vill. :-) De menar nog snarare "frivillig".
  
  > "California\n"
  > "California\n"
  
  Brukar man väl skriva "Kalifornien" på svenska. Är det här strängar
  som kan översättas, eller är det fasta värden i en meny? Får du lov
  att sortera om dem i bokstavsordning igen?
  
  > "Northwest Territory\n"
  > "Northwest Territory\n"
  
  Det trodde jag också hade ett svenskt namn. (Det uppenbara:
  nordvästterritorierna.)
  
  > "British Indian Ocean Territory\n"
  > "Brittiskt territorium u Indiska Oceanen\n"
  
  "u"?
  
  > "Jordan\n"
  > "Jordan\n"
  
  Jordanien
  
  > "Kyrgyzstan\n"
  > "Kyrgyzstan\n"
  
  Kirgisistan
  
  > "Papua New Guinea\n"
  > "Papua New Guinea\n"
  
  "Nya" brukar man skriva på svenska.
  
  > "Russian Federation\n"
  > "Ryska Federationen\n"
  
  Eller snarare bara "Ryssland"
  
  > "Saint Helena\n"
  > "Saint Kitts and Nevis\n"
  > "Saint Lucia\n"
  > "Saint Pierre and Miquelon  \n"
  > "Saint Vincent and the Grenadines\n"
  
  > "Saint Helena\n"
  > "Saint Kitts och Nevis\n"
  > "Saint Lucia\n"
  > "Saint Pierre and Miquelon  \n"
  > "Saint Vincent och Grenadinerna\n"
  
  Brukar man inte skriva "Sankta" på svenska? Normalt förkortat "St".
  
  > "Seychelles\n"
  > "Seychelles\n"
  
  Seychellerna
  
  > #: gui.gladestrings:360
  > msgid ""
  > "Ms.\n"
  > "Fru\n"
  
  Det där är väl en sådan där förkortning som kvinnor använder när de
  inte vill tala om ifall de är gifta eller inte. Man kanske skulle
  kunna konstruera "Fr" på motsvarande sätt på svenska.
  
  > #: ../rhnreg_ks.py:34
  > msgid "-h, --help           - this help "
  > msgstr "-h, --help           - denna hjAälptext "
  
  Ett "A" som inte skulle varit där.
  
  > #: ../tui.py:699
  > msgid "You may deselect individual packages by unchecking them below."
  > msgstr "Du kan avmarkera enstaka paket genom att avmarkera dem nedan."
  
  Du har översatt både "deselect" och "uncheck" med "avmarkera". Det
  blir lite förvirrat.
  
  > #: ../tui.py:931
  > msgid "Red Hat Network Registration (c) 2000-2001 Red Hat, Inc."
  > msgstr "Red Hat Network Registrering A© 2000-2001 Red Hat, Inc."
  
  Ett extra "A" igen.
  
  > #: ../gui.py:241
  > msgid "All information is optional."
  > msgstr "All information är valfri."
  
  Här stämmer nog återigen "frivillig" bättre.
  
  > #: ../tui.py:804
  > msgid ""
  > "You have successfully registered this System Profile on Red Hat Network.\n"
  > "\n"
  > "Please visit http://www.redhat.com/network to login and access your Red Hat "
  > "Network benefits.\n"
  > "\n"
  > "To upgrade your system with the latest product updates, bug fixes and "
  > "security enhancements, run up2date at the command line, or choose \"Update "
  > "Agent\"from the panel."
  > msgstr ""
  > "Du har lyckats registrera denna systemprofil på Red Hat Network.\n"
  > "\n"
  > "Besök http://www.redhat.com/network för att logga in och komma åt de\n"
  > "fördelar som Red Hat Network ger dig.\n"
  > "\n"
  > "Kör up2date på kommandoraden eller välj \"Uppdateringsagent\" i panelen\n"
  > "för att uppdatera ditt system med de senaste produktupdateringarna."
  
  "bug fixes and security enhancements" försvann.
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.