Re: apacheconf igen

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-05-02 03:54:44

 • Nästa brev: Translation Project Robot: "parted-1.6.0 (62%, 94 untranslated)"
  Christian, min högst personliga reflektioner över apacheconf (vilket jag 
  sällan använder, pillar hellre i conf-filerna för hand). Ta med lagom 
  stor näve salt. =)
  
  > #: ../src/ApacheConf.py:197
  >N msgid "The configuration file has been manually modified. Overwrite?"
  >N msgstr "Konfigurationsfilen har ändrats manuellt. Åsidosätt?"
  > 
  >
  Varför inte "Skriva över?" istället? Jag tycker det känns naturligare.
  
  > #: ../src/ApacheConf.py:680
  >N msgid ""
  >N "SSL cannot be used with name based virtual hosts.\n"
  >N "Please change to an IP based virtual host."
  >N msgstr ""
  >N "SSL kan inte användas med namnbaserade virtuella värdar.\n"
  >N "Var vänlig och ändra till en IP-baserad virtuell värd."
  > 
  >
  Vanliga diskussionen om användandet av "och" i sista meningen är mer 
  elegant, fräsigt, högtravande, vackert, dialektalt eller ej. (Jag 
  föredrar meningen utan "och", men det är som sagt var smaksak.)
  
  > #: ../src/ApacheGizmo.py:161
  >N msgid "Directory Deny list cannot be empty."
  >N msgstr "Katalognekandelistan kan inte vara tom."
  > 
  > #: ../src/ApacheGizmo.py:165
  >N msgid "Directory Allow list cannot be empty."
  >N msgstr "Katalogtillåtelselistan kan inte vara tom."
  > 
  >
  Inte "Directory Deny-listan"? Är det inte så att "Directory Deny" är vad 
  som återfinns i själva konfigurationsfilerna?
  
  >G msgid "Error Pages"
  >G msgstr "Felsidor"
  > #: ../src/ApacheGizmo.py:489
  >N msgid "Only Certificate Authority Files are allowed, not directories"
  >N msgstr "Endast certifikatauktoritetsfiler är tillåtna, inte -kataloger"
  > 
  >
  Finns det verkligen certifikatauktoritetskataloger? (Jag kan tänka mig 
  kataloger som innehåller sådana filer, men inte kataloger som skiljer 
  sig så pass från vanliga att de blir just 
  certifikatauktoritetskataloger.) Föreslår att --tecknet skall bort.
  
  > #: ../src/ApacheGizmo.py:928
  >N msgid "Bad Request"
  >N msgstr "Felaktig begäran"
  > 
  >
  En ren allmän fråga: Är det praxis att översätta Request med begäran? 
  Jag skulle nog sagt förfrågan. (Om det ligger bättre även i din mun så 
  återkommer det på många andra ställen.)
  
  > #: ../src/ApacheGizmo.py:929
  >N msgid "Authorization Required"
  >N msgstr "Auktorisering krävs"
  > 
  >
  Behörighet är inte ett alternativ här? Handlar det om en metod för
  
  >G msgid "Let .htaccess files _override directory options"
  >G msgstr "Låt .htaccess-filer _åsidosätta katalogalternativ"
  > #: ../src/ApacheGizmo.py:929
  >N msgid "The request cannot be processed without authorization."
  >N msgstr "Begäran kan inte behandlas utan auktorisering."
  > 
  >
  "...utan tillstånd." ?
  
  >G msgid "Listen to all addresses"
  >G msgstr "Lyssna på alla adresser"
  > #: ../src/ApacheGizmo.py:930
  >N msgid "The request was refused by this server."
  >N msgstr "Begäran förvägrades av servern."
  > 
  >
  "Denna server nekade förfrågan." (Förvägrades låter krångligt, föreslår 
  som tidigare förfrågan istället för begäran.)
  
  > #: ../src/ApacheGizmo.py:935
  >N msgid "The client did not produce a request in time for this server."
  >N msgstr "Klienten gjorde inte en begäran i tid för servern."
  > 
  >
  "this server" översätts lite inkonsekvent. Om du orkar bry dig kanske du 
  kan kolla igenom efter dessa förekomster.
  
  >G msgid "Page Options"
  >G msgstr "Sidalternativ"
  > #: ../src/ApacheGizmo.py:938
  >N msgid "Length Required"
  >N msgstr "Längd krävs"
  > 
  >
  Om det har med HTTP-huvudet/-rubriken Length att göra kanske det skall 
  stå kvar oöversatt?
  
  > #: ../src/ApacheGizmo.py:948
  >N msgid "Service Temporarily Unavailable"
  >N msgstr "Tjänsten är tillfälligt onåbar"
  > 
  >
  Jag föreslår "otillgänglig" eller "inte tillgänglig" (onåbar låter mer 
  som unreachable).
  
  > #: ../src/ApacheGizmo.py:948
  >N msgid "This server is temporarily overloaded or under maintenance."
  >N msgstr "Servern är temporärt överbelastad eller under underhåll."
  > 
  >
  Kanske "genomgår underhåll"?
  
  >G msgid "_Server Name:"
  >G msgstr "_Servernamn:"
  > #: ../src/glade-strings.c:86
  >N msgid "Default Directory Options:"
  >N msgstr "Alternativ för standardkatalog:"
  >
  Se kommentar längre ner.
  
  > #: ../src/glade-strings.c:246
  >N msgid "Performance Tuning"
  >N msgstr "Prestandaanpassning"
  > 
  >
  eller Prestandajustering (imho låter [fin]justering inte lika grovt som 
  anpassning).
  
  > #: ../src/glade-strings.c:282
  >N msgid "Server _Host Name:"
  >N msgstr "Servervärd_namn:"
  > 
  >
  Det skall inte vara "Serverns [den aktuella] värdnamn:"
  
  > #: ../src/glade-strings.c:291
  >N msgid "Set default directory options"
  >N msgstr "Ställ in standardkatalogalternativ"
  > 
  >
  Det handlar inte om att ställa in "standardalternativ för kataloger"?
  
  >G msgid "Method Not Implemented"
  >G msgstr "Metoden är inte implementerad"
  > #: ../src/glade-strings.c:359
  >N msgid "_Enable SSL support"
  >N msgstr "_Använd stöd för SSL" 
  >
  
  /
    Fredrik
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.