återsändning grep

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-01 20:38:23

 • Nästa brev: Göran Uddeborg: "printconf igen"
  > ok. får se om det funkar på tredje försöket nu :)
  
  Tredje gången gillt! :-)
  
  >  " -m, --max-count=NUM    stop after NUM matches\n"
  >  " -m, --max-count=NUM    skriv bara ut NUM träffar\n"
  
  Hellre ANT(AL).
  
  >  "   --label=LABEL     print LABEL as filename for standard input\n"
  
  Den här saknas i översättningen.
  
  >  " -D, --devices=ACTION   how to handle devices, FIFOs and sockets\n"
  >  "              ACTION is 'read' or 'skip'\n"
  
  Denna också.
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.