Re: nano-1.1.8

Författare: Daniel Resare (noa_at_metamatrix.se)
Datum: 2002-05-01 10:07:50

 • Nästa brev: Daniel Resare: "Re: flex-2.5.6"
  tis 2002-04-09 klockan 02.17 skrev Christian Rose:
  
  >  #: nano.c:476
  > N msgid "Enable mouse"
  > N msgstr "Använd mus"
  > 
  
  Denna översättning tycker jag är tveksam. Man _behöver_ ju inte använda
  mus. "Möjliggör musanvändning" kanske?
  
  
  > G msgid " -w \t\t--nowrap\t\tDon't wrap long lines\n"
  > G msgstr " -w \t\t--nowrap\t\tRadbryt inte långa rader\n"
  >  #: nano.c:493
  > N msgid "Don't wrap long lines"
  > N msgstr "Radbryt inte långa rader"
  > N 
  
  Personligen skulle jag föredra "Bryt inte långa rader", men det är
  förstås en smaksak.
  
  >  #: nano.c:1786
  > N msgid "Could not fork"
  > N msgstr "Kunde inte grena"
  > N 
  
  grena? Det kräver rätt mycket för att en användare skall förstå vad som
  menas. "Systemanropet fork misslyackades" eller kanske till och med 
  "Kunde inte skapa en ny process" tror jag är lättare.
  
  
  
  >  msgstr ""
  >  "Hjälptext för gå till katalog i bläddraren\n"
  >  "\n"
  >  " Ange namnet på den katalog som du vill gå till.\n"
  >  "\n"
  > G " Om tabulatorkomplettering inte har inaktiverats kan du använda TABULATOR-tangenten för att (försöka att) automatiskt komplettera katalognamnet. Följande funktionstangenter är tillgängliga i bläddrarens gåtillkatalog-läge:\n"
  > N " Om tabulatorkomplettering inte har inaktiverats kan du använda TABULATOR-tangenten för att (försöka att) automatiskt komplettera katalognamnet.\n"
  > N "\n"
  > N " Följande funktionstangenter är tillgängliga i bläddrarens gåtillkatalog-läge:\n"
  >  "\n"
  >  
  
  Jag tror att det är vanligare att kalla tab-tangenten för TAB än för
  TABULATOR. Jag kan dock ha fel.
  
  
  Utmärkt jobbat annars!
  
  mvh/noa
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.