Re: forwarded message from Daniel Resare

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-04-30 23:50:35

 • Nästa brev: Christian Rose: "nano-1.1.8"
  > N msgid "cannot chdir to directory, %s"
  > N msgstr "kan inte byta aktuell katalog till %s"
  
  Är du säker på att det är katalogen som hamnar i %s?
  
  
  >  #: lib/unicodeio.c:140
  >  #, c-format
  > N msgid "cannot output U+%04X: iconv function not usable"
  > N msgstr "kan inte skriva U+%04X: iconv går inte att använda"
  
  iconv-funktionen?
  
  
  >  #: lib/unicodeio.c:196
  >  #, c-format
  > N msgid "cannot output U+%04X: iconv function not available"
  > N msgstr "kan inte skriva: U+%04X: iconv finns inte tillgänlig"
  
  iconv-funktionen?
  "ÄR inte" tycker jag passar bättre
  tillgänGlig
  
  
  >  #: lib/userspec.c:182
  > N msgid "cannot get the login group of a numeric UID"
  > N msgstr "kan inte hämta inloggningsgruppen för ett numieriskt UID"
                               ^
  ett i för mycket
  
  Bra jobbat.
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.