Förslag: flytta listan (Var: Sändlistetrubbel)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-04-30 23:30:50

 • Nästa brev: Göran Uddeborg: "Re: Fel i sh-utils-översättningen"
  Daniel Resare writes:
  > Jag tycker att li.org hanterat detta oproffesionellt. Kanske är det dags
  > att flytta listan någon annanstans?
  
  Det kan man ju tycka, men vi skall nog inte vara helt säkra på vems
  felet är. En kommentar från TP-administratörerna lät som att de hade
  glömt att meddela ändringen. Så det behöver inte vara
  listadministratörens fel.
  
  Jag tycker vi skall undvika att byta lista om vi kan. sv@li.org finns
  nämnt på ganska många ställen vid det här laget. Huvudsakligen, men
  inte enbart, i översättningarna. Skulle det krångla väldigt mycket så
  får vi naturligtvis överväga det, men där är vi inte ännu tycker jag.
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.