komplettering av balsa

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-04-30 11:34:48

 • Nästa brev: Mikael Hallendal: "Re: uppdatering av libgnomeui"
  >  #: libinit_balsa/balsa-druid-page-directory.c:351
  >  #, c-format
  >  msgid ""
  >  "Problem Creating Mailboxes\n"
  >  "%s"
  > G msgstr "Problem med att skapa brevlådor"
  > N msgstr "Problem med att skapa brevlådor\n"
  
  >  #: libinit_balsa/balsa-druid-page-user.c:203
  >  #, c-format
  >  msgid ""
  >  "Local Mail Problem\n"
  >  "%s"
  > G msgstr "Problem med lokal e-post"
  > N msgstr "Problem med lokal e-post\n"
  
  Som Christian påpekade: Det skall vara ett %s med i dessa också.
  Glöm inte att kontrollera med "msgfmt -c [-v] ..."!
  
  >  #: src/main-window.c:1603
  >  msgid ""
  >  "The Balsa email client is part of the GNOME desktop environment. "
  >  "Information on Balsa can be found at http://balsa.gnome.org/\n"
  >  "\n"
  >  "If you need to report bugs, please do so at: http://bugzilla.gnome.org/"
  >  msgstr ""
  >  "Balsa är en e-postklient som är en del av GNOME. Information om Balsa kan "
  >  "du hitta på http://www.balsa.net/\n"
  >  "\n"
  > G "Om du behöver rapportera fel kan du göra det på: http://bugzilla.gnome.org/"
  > N "Om du vill rapportera fel kan du göra det på: http://bugzilla.gnome.org/"
  
  En kommentar typ "Kommentarer till översättningen ..." kanske?
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.