Re: Gettext 0.11.2

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2002-04-29 22:51:07

 • Nästa brev: Göran Uddeborg: "Sändlistetrubbel"
  > > 
  > > Jag har ingen kommentar på själva ändringen, men:
  > > 
  > > >  " -w, --width=NUMBER     set output page width\n"
  > > >  " -w, --width=ANTAL      sätt antal kolumner i resultatet\n"
  > > 
  > > Här tycker jag själv "ställ in" låter bättre. Men det är ju en smaksak.
  > > I övrigt som sagt inga kommentarer.
  > 
  > eller "	välj antal..." eller "	bestäm antal..."
  > 
  
  Jag byter till "välj antal ..."
  
  Tack,
  
  	Jan D.
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.