Re: Översättningen i X-Chat 1.8.8

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-04-24 13:06:18

 • Nästa brev: Robert Ojala C4: "Re: komplettering av balsa och dia (iso-8859-1)"
  Hej igen.
  Hur gick det? Rapporterade du detta till författaren?
  
  Christian
  
  
  On Sat, 30 Mar 2002, Christian Rose wrote:
  > Ah, nu förstår jag situationen bättre. Tack för förklaringen.
  > Om det är som du säger att dessa knappars etiketter representerar (och ska
  > representera) den symboliska och standardiserade notationen för kanallägena
  > (medan man i verktygstipset får en förklaring i hela ord) så bör de ju inte
  > översättas och därför inte heller vara markerade för översättning i
  > koden. Därför är det nog bäst att detta problem löses genom att man inte
  > markerar just dessa kanaletiketter för översättning i koden (samma
  > problem kan ju finnas i andra översättningar av programmet).
  > Har du möjlighet att rapportera detta till författaren av programmet,
  > eller vill du att jag ska göra det?
  >
  > Christian
  >
  >
  > On Sat, 30 Mar 2002, Henrik Tunedal wrote:
  > > Hej igen.
  > >
  > > Jo, det är ganska enkelt att lösa. Jag ändrade det hos mig. Det jag talar om
  > > är alltså knapparna som sitter till höger om topic-fältet ("T, N, S, I, P"
  > > och så vidare).
  > >
  > > Det de gör är ju att ändra mode på kanalen, och de motsvarar precis
  > > bokstaven som står på knappen, alltså knappen "S" sätter "mode +s".
  > >
  > > Det finns två anledningar till att jag kallar det här en bugg (som är lätt
  > > att fixa):
  > > 1. Ingen annan av knapparna är översatt. "S" (för secret) heter fortfarande
  > > "S" men tooltipet säger "Hemlig".
  > > 2. Det fungerar inte om det står "N" på knappen, eftersom denna bokstav är
  > > vad som verkligen används. Om det står "N" blir det "mode +n", vilket är
  > > helt fel (och en annan knapp redan gör).
  > >
  > > Så, för att förtydliga, just detta bör inte översättas. Det var antagligen
  > > bara av misstag som det gjordes, eftersom de andra knapparna inte är
  > > översatta.
  > >
  > > Jag måste säga att det i övrigt är en alldeles fantastiskt översättning av
  > > programmet. Mycket trevlig. Inga särskrivningar upptäckta hittills. :)
  > >
  > > /Henrik
  > >
  > > On Sat, 30 Mar 2002, Christian Rose wrote:
  > >
  > > > On Sat, 30 Mar 2002, Henrik Tunedal wrote:
  > > > > Hejsan!
  > > > >
  > > > > Jag hittade en liten bugg i översättingen av X-Chat 1.8.8.
  > > > >
  > > > > På rad 4597 i sv.po står det:
  > > > >  msgstr "N"
  > > > > när det borde stå (precis som i den engelska varianten):
  > > > >  msgstr "K"
  > > > >
  > > > > Denna lilla miss resulterar i knappen "Nyckelord" sätter "no external
  > > > > messages" istället för nyckelord, vilket ju inte är så bra. :)
  > > >
  > > > Hej! Först vill jag tacka för att du rapporterar problemet. Dock är jag
  > > > inte riktigt säker på vad som ska göras åt det - "keyword" är ju
  > > > "nyckelord" på svenska, så "K" bör ju rimligtvis översättas med "N". Har
  > > > du eller någon annan något annat förslag?
  > > >
  > > > Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.