Re: Credits?

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-03-30 21:57:19

 • Nästa brev: Christian Rose: "Re: Översättningen i X-Chat 1.8.8"
  Richard Hult writes:
  > Kanske lite bättre. Men jag tycker fortfarande inte att det har med tack
  > att göra. Det är ju programmerarna själva som "säger" det där. 
  
  Sådana listor upptar ju ofta de som gett bidrag vid sidan av själva
  huvudförfattaren/na, och då tycker jag "tack" passar. Men om även de
  som skriver "credits" själva är med under så kanske begreppet
  "medverkande" passar? Det används ju i filmsammanhang ibland, och det
  är väl därifrån användandet av "credits" också är hämtat tror jag.
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.